SYSTEM HACK?NG KOSWOG
G?KT?RK ORDUSU !

KOSWOG TARAFINDAN
HACKLENDiNiZ!..

Biz T?rkIer, b?t?n tarihimiz boyunca
H?rriyet ve istikIaIe timsaI oImu? bir miIIetiz.

ZUL?M EDEN?N KAR?ISINA
B?R Y???T DURUR

T?rkiye u?runa kan d?ken
Tek bir ordu yok !...

BU M?LLET?N EMR?NDEY?Z
BU VATANIN TOPRAKLARINDAYIZ !...

NE MUTLU
T?RK'?M
DiYENE!..


| TheKoswog | Deanarys |

| GhostAyy?ld?z |

| SKYTEX| OversoN | ?nterFace | Eronmay | HamLoo |

KOSWOG TEAM